Wat kunnen we voor u betekenen?

Een stapje vooruit!

Dagopvang bij Potje Knor omvat de zorg voor kinderen van nul tot vier jaar. Deze zorg voor de allerkleinsten stemmen we zoveel mogelijk af op het kind én de wensen van de ouders. Potje Knor werkt daarvoor vanuit vier locaties en heeft voor de dagopvang, groepen met professionele begeleiding. Voor kinderen vanaf twee jaar bieden we het activiteitenprogramma Puk & Ko aan. Ook werken we samen met de verschillende groepen van het peuteraanbod voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en om zo spelenderwijs te leren. Aan de hand van leuke thema's de wereld ontdekken!

Dagopvang: geen vervanging van, maar aanvulling op de opvoeding thuis!
Bij de dagindeling en keuzes die we maken staat altijd het kind voorop. We volgen hierbij ons pedagogisch beleid. We vinden dat elk kind de mogelijkheden moet hebben zich te ontplooien en ontwikkelen en uit te groeien tot een sociaal individu. Potje Knor creëert hiervoor een geborgen en veilige sfeer, biedt structuur en grenzen en houdt altijd rekening met het karakter en aanleg van het kind. Onze begeleidsters zijn erop gericht de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren binnen een vertrouwde omgeving.

Met ingang van januari 2019 heeft Kinderopvang Potje Knor twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches. Zij dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben twee belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds zorgen zij als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Lees hier het volledige algemene pedagogische beleidsplan en de inzet pedagogisch beleidsmedewerkers. Iedere locatie heeft ook nog een eigen locatiespecifiek werkplan. Deze werkplannen kunt u opvragen bij onze pedagogisch medewerkers. 

Voor meer informatie over ons pedagogisch beleid kunt u contact opnemen met Karen Bogers op 040 2861185 of via K.Bogers@potjeknor.nl.

Zo gaat uw kind elke dag een stapje vooruit!